donderdag 5 juni 2014

Hoofdstuk 1. My Neighbour's House

U mag geen verlangend oog laten vallen op de vrouw van een andere man, noch hem benijden om zijn huis, land, dienaren, ossen, ezels, noch om iets anders dat hij bezit. ( Deut:5:21- Het Boek)

Even terug denken- Gisteravond zaten we met 9 leergierige om samen het eerste hoofdstuk te bespreken van het boek van Marja Meijers. Er waren 2 nieuwe groepsleden - en er ontbraken er 3 van de 'reguliere' deelnemers. Dus dat zal elke week wel een volle bak zijn- en verschillende reacties en inzichten opleveren. Gaaf!

Zoals gewoonlijk gebruikt Marja het eerste hoofdstuk om haar intentie van het boek duidelijk te maken. Dat zij haar gedachten en inzichten over de Tien Geboden wil blootleggen en ter discussie stellen. Het is niet haar bedoeling om de Tien Geboden af te schrijven als oude koek- nee, juist niet. Maar wel uitleggen hoe wij deze regels toe kunnen passen in het leven - na de Verrijzenis van Jesus- die op aarde is gekomen om ons de weg te wijzen hoe wij ons leven horen te leiden. Hoe wij God's naam kunnen eren en eer aan doen. De weg vinden die wij kunnen bewandelen naar het eeuwige leven dat ons belooft is en te wachten staat.

Als kind, in een katholiek gezin en op een katholieke school, leerde ik de Tien Geboden 'opdreunen'. Ook werd 'getoetst' of ik ze wel allemaal goed wist- dus werd er een soort verhoor test gedaan - Willekeurig: Nummer 3, nummer 8, nummer 2 enz. En dan moest je woord voor woord het bijbehorend gebod opzeggen. Ze staan dus niet alleen op die stenen gegrift maar ook op mijn hart en in mijn geheugen. Als ik 'goed wil doen'  hoor ik me aan die regels te houden. Zo heb ik dat als kind geleerd.

Ook al was dit ' de leer' van toen en met  de kennis die men had - de 'gewone man/vrouw' las niet in de bijbel - is het mijn wel degelijk duidelijk geworden dat de intentie misschien goed was- maar  dat deze leer toch iets te kort schiet. Om aan het einde van een mensenleven te kunnen zeggen- nee, ik heb niemand gedood, niet gestolen, niet vreemd gegaan- dus, geslaagd! Voor mij is het leven meer dan dat. Voor mij is de vreugde die ik ervaar als iemand (vreemde of niet) glimlacht als ik die groet, iemand helpen die hulp nodig heeft, mijn talenten en inzichten kan delen met anderen, mijn steun kan verlenen waar het gevraagd wordt. Zorgen dat anderen het goed hebben. Ik ervaar dit niet als een last- maar als een gunst die mij verleent is. Er is nog werk aan de winkel- want er is vast meer wat ik kan doen om deze wereld een mooier en aardiger plek te maken voor een ander. Dat is mijn levenswerk. Zo zie ik dat.

De Tien Geboden werden aan Moses gegeven in het Oude Testament aan een volk die zichtbaar de weg kwijt waren. Op deze manier wilde God dat zij de weg naar hem terug konden vinden.

NIET GELUKT: En daarom kwam Jesus, Zijn zoon, om ons voor te doen wat God wél bedoelde. De regels niet blindelings aannemen maar UITLEVEN! De Tien Geboden zijn ' de wet' waarin wij horen te leven- de regel waar wij ons aan moeten houden is de regel van de LIEFDE.

Ik lees graag de vertaling van de Bijbel in Het Boek. Dat is voor mij een taal die ik kan begrijpen en eigen kan maken. In het eerste hoofdstuk van Marja verwijst zij naar Romeinen 13:10. In Het Boek lees ik Rom 13:9-10 en krijg ik de boodschap zoals die bedoelt is voor mijn leven- voor vandaag- voor alle dagen die mij gegeven zijn. De TIEN GEBODEN zijn de wet en LIEFDE is DE WEG!

Rom 13:9-10. Alle voorschriften die God aan Moses heeft gegeven, zoals: U mag geen overspel plegen, u mag niemand doodslaan, u mag niet stelen, u mag iets niet begeren wat van een ander is,' worden in DIT ene gebod vervuld: 'HEB UW NAASTEN NET ZO LIEF ALS UZELF.' Wie van zijn medemens houd, doet hem geen kwaad. Als er werkelijk LIEFDE is, worden de andere voorschriften overbodig.

De volgende vraag is natuurlijk: Kan ik mezelf liefhebben? 
Want als ik dat niet kan - is het andere ook onmogelijk. 
Als God mij belangrijk vindt, waarom zou ik dat dan ook niet doen?


Jesus preekte niet- hij DEED! Hij luisterde, Hij hield boeiende gesprekken, vertelde verhalen met boodschappen, Hij genas, Hij bad, hij brak brood met zijn vrienden, Hij gaf steun aan en leidde mensen in nood. Hij kwam als voorbeeld - dat was zijn missie. Om de nieuwe weg in te slaan en als 'voorganger' ons de weg te wijzen naar God.
wordt vervolgt.....
2 opmerkingen:

  1. Nou Antia, je hebt weer heel mooi en persoonlijk weergegeven hoe je de avonden ervaart en wat het lezen en bestuderen van het onderwerp met je doet. Top!

    BeantwoordenVerwijderen
    Reacties
    1. De avonden zijn verhelderend, inspirerend en ook gezellig. Met dank aan onze gastheer en vrouw.

      Verwijderen