woensdag 24 juni 2015

Zorgen maken - nee joh, alles komt goed, wacht maar af!


Zorgen - niet om morgen maar om 'IETS'. 

IETS is datgene waar je geen grip op hebt.


IETS wat je 'bang' maakt en een eng gevoel geeft in je maag.

IETS wat je niet wil dat iemand overkomt, mee maakt, voor komt te staan.

IETS wat iemand over het hoofd hangt.

Gezondheid - ziek zijn, beter worden

Geldzorgen - rondkomen, schulden

Baan weg - of niet!

Huwelijk of relatieproblemen- geweld

Verslaving- aan geld, verdovende middelen, gokken, 

Gewicht- te dik, te dun

.... om maar een paar te noemen!


Als ik dat lijstje zo bekijk, dan zijn er meerdere mensen die geraakt zijn of zullen worden door een of meer van deze 'opties'. Mensen die dichtbij mij staan - mensen die wat verder weg staan, en mensen die ik via via ken. Nee, ik ben geen zwartkijker, integendeel. 

Wat ik vandaag dan weer hoor over mogelijk baanverlies, gezondheidsproblemen enz. dan is het redelijk te denken dat deze IETS voorkomt in het dagelijks leven van allen. 

Niet alleen de mensen die ik ken. 
Achter alle voordeuren schuilt wel een IETS. 
Daar ben ik van overtuigd.

De dichterbij dat je er staat des te harder dat de IETS aankomt.

Ik heb geleerd, als gelovige, dat ik alles aan het kruis mag brengen en aan de voeten van Jesus neer mag leggen.

Ik heb geleerd en weet ook wel dat ik IETS aan God over moet laten.

Ik weet ook, als nuchter denkend mens...dat IETS (vaak) te groot is voor mij om er wat aan te doen, op te lossen of weet mee om te gaan.

Ik weet ook dat ik kan bidden - dat God mijn gebed aanhoort en dat ik IETS aan Hem over kan dragen ( Hij weet het toch al en de uitkomst ook)

Ik weet ook dat God heeft gezegd dat ik me geen zorgen HOEF te maken om IETS. Dat Hij er is voor mij en al die mensen die met IETS te maken hebben.

Ik weet ook dat MIJN oplossingen NIET de Zijne zijn. 

Ik weet dat Hij weet wat goed voor mij en mijn dierbaren is.

Dat alleen Hij weet wat mijn toekomst is en inhoud.

Ik weet ook dat IK de kansen moet pakken die Hij voor mij (en allen) aangeeft en mogelijk maakt.

IETS = ANGST

Tenminste dat denk ik. Zo vertaal ik IETS ook. De angst dat IETS te groot is, niet te stoppen is, of niet op te lossen is.

Ja, gek is dat. Terwijl ik weet dat GOD alles kan en doet. Dat Jesus voor mij en alle IETS dingen gestorven is.

Dat Hij het beste met mij ( en allen die ik lief heb) voor heeft.

Dat ik maar een kik hoef te geven en Hij hoort mij.

Ik bid. Ik vraag God voor rust in mijn lijf. Ik geef mijn IETS aan hem.
Soms dagelijks.

Ik BID voor wijsheid

Ik BID voor rust

Ik BID omdat ik BID

Ik BID omdat dit mijn manier van communiceren met God is.

Ik BID omdat het troost geeft

Dat BIDDEN mij moed geeft

Dat BIDDEN gehoor geeft aan God zijn belofte aan mij

Dat Hij er is voor mij en voor allen die naar Hem op zoek gaan.


Matteüs 6: 25-3(NIV)

Geen Zorgen

25 "Daarom zeg Ik u, maak je geen zorgen over uw leven, wat je zult eten of drinken; of over je lichaam, wat je draagt. Is het leven niet meer dan voedsel en het lichaam meer dan kleren 26 Kijk naar de vogels in de lucht?; ze zaaien niet of oogsten of op te slaan weg in schuren, en toch uw hemelse Vader die ze voedt. Bent u niet veel meer waard dan zij? 27Kan iemand van jullie door de zorgen toe één uur om je leven ?

28 'En waarom denk je zorgen over kleding? Zie hoe de bloemen van het veld te laten groeien. Ze doen geen arbeid of spin. 29 je toch zeggen dat ik dat ook niet Salomo in al zijn pracht en praal was gekleed als een van hen. 30 Als dat is hoe God kleedt het gras van het veld, dat is hier vandaag en morgen wordt in het vuur geworpen, zal Hij u niet veel meer kleden-kleingelovigen? 31 Dus maak je geen zorgen, zeggende: "Wat zullen we eten? ' of 'Wat zullen we drinken?' of 32 voor de heidenen lopen na al deze dingen 'Wat moeten we dragen?', en uw hemelse Vader weet dat je ze nodig hebt. 33 Maar zoekt eerst zijn koninkrijk en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen worden gegeven aan u als goed. 34 Dus maak je geen zorgen over morgen, want morgen zal zorgen te maken over zichzelf. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen last.


Ik leg neer bij het kruis wat Hem toebehoort mijn IETS -  dat wordt van mij gevraagd 
en zelfs verwacht.

En dan BID ik om wijsheid, om inzicht en het zien van mijn mogelijkheden.Dan zal God mij dragen op de momenten dat het wandelen mij te zwaar wordt.
Alleen Hij kan mijn IETS  NIETS maken!!

zaterdag 13 juni 2015

Zegeningen- het vervolg!

Begin dit jaar heb ik een blog geschreven over het dubbele geluk binnen mijn gezin.

Het ging over het verhaal van mijn zoon en zijn vrouw: Zegeningen 

Hier de ontknoping-
Wat een zegen! Wat een geluk, wat een vreugde!

Ik ben omaoma- YIPPPEEE!!
woensdag 10 juni 2015

Juni- het abrupte afscheid.

Juni.

Als kind vond ik het een leuke maand. Mijn vader was op 7 juni jarig, dus feest en iets meer dan een week later mijn broer Peter- de 16de. Vaderdag ( toen we nog in Nederland woonde) en de zon ging steeds vaker schijnen.

De geboortedagen veranderen niet- de herinneringen ook niet. Wel komen er datums bij - en eentje die mij elk jaar weer zwaar valt om mee om te gaan.

11-6-2010

Ik herinner me de start van die dag - als de dag van gisteren.

Dat telefoontje om 4:45 vroeg in de ochtend

Die STEM

Het NIEUWS

De SCHOK

De TRANEN

Het GEVOEL

De VERBIJSTERING

De ONMACHT

Het VERDRIET

Het zit er weer aan te komen- de klok tikt. De uren glippen voorbij.

Nog even- dan begint die dag weer in Australië. Wij wachten iets langer....gek eigenlijk!

Ik ben bij ze in gedachten.

MITCHELL is bij ons in onze herinneringen en in onze harten waarin hij voor altijd zal blijven.

Het is niet zo dat ik alleen aan MITCHELL denk als het 11-6-2010 is.

Hij is niet ver weg uit mijn gedachten..... ik kan hem zomaar 'erbij' halen.

Nog even- dan komen de gedachten, de herinneringen van het moment dat de politie aanbelde weer bij mijn schoondochter, zoon en de twee jongens binnen. Ik weet dat ze deze dag met bergen verdriet tegemoet zien komen. Het houdt niet op!

Dan beleven zij WEER die dag- de afschuw, de ellende, het verscheurende verdriet.

Mijn hart bloed nu al.


maandag 1 juni 2015

Wat is onze voertaal eigenlijk?

Een heet hangijzer... NEDERLANDS!

Als kind emigreerde ik met mijn ouders naar Nieuw Zeeland. We moesten de taal leren en onze ouders werden nadrukkelijk gevraagd om geen Nederlands meer met ons te spreken. Anders zouden wij allen de Engelse taal nooit goed beheersen. Lariekoek maar dat dacht men toen! Door de taal te leren leerde je ook beter de gewoontes en mede- bewoners kennen. Helder kunnen communiceren was van belang. ( is het nog steeds). 

Dat was in 1961. Er is veel veranderd sindsdien. Het is 2015. 

Emigranten 'mogen' hun eigen taal thuis gewoon gebruiken. Doen ze ook op straat en waar dan ook. Het is belangrijk dat men het recht heeft om hun eigen cultuur levend te houden en de taal te mogen spreken. Ik moet zeggen dat het mij maar een enkele keer stoort, als ik denk te begrijpen dat er over iemand geroddeld of gesproken wordt in een taal die je niet kan verstaan - anoniem dus. Dat vind ik onbeleefd en niet kunnen. Roddelen en kwaad spreken of iemand uitlachen zeg maar - is altijd niet goed te praten. Taal barrière of niet.

Wat ik wel vind is dat de intergratie minder goed slaagt met diegene die geen moeite doen om de taal van het land - en dat maakt me niet uit welk land hoor- dit in zijn algemeenheid - niet leren en gebruiken. Vaak moeten kinderen als tolk functioneren voor hun ouders. En dan maar hopen dat de boodschap goed overkomt.

In taal schuilt je identiteit. Wil je over een volk leren - ga dan de taal spreken want dan leer je veel over de mensen, hun gewoontes en gebruiken, hun land en hoe ze in het leven staan.

In onze taal - is het herkenbaar wanneer men iemand van/in gezag met de beleefdheidsvorm U aanspreekt. Je kan het er mee eens zijn of niet - het is (was) zo. Dat hoorde bij onze taal.

In het Engels is er geen verschil - het is YOU voor iedereen. Wel worden mensen in hogere rang aangesproken als " your majesty, your worship, your lordship" om maar een paar voorbeelden te noemen.

Identiteit - ik ben er trots op dat ik Nederlandse ben - Nederlands spreek en in Nederland woon. Maar soms moet ik me afvragen of ik wel goed zit.

Want dan loop ik een winkel binnen en hoor ik diverse talen en zie ik allemaal -ENGELSE spreuken en taal op koopwaar in de winkel.

Ik kan bijna geen deurmat kopen met WELKOM - maar WELCOME. Het is geen "Het Leven is goed/mooi/ bijzonder"  maar "Life is good, beautiful, precious". Geen Thee op het blik, maar TEA. Geen uitverkoop maar SALE.

Het is niet mijn bedoeling om te zeggen dat andere talen er niet toe doen.... want de wereld is een mengeling van talen, culturen en verschillen. Ik hou erg van talen.

Waarom moeten wij in Nederland perse onze huizen, muren en kasten indelen met Engelstalige spullen.????

Nog even en dan wordt Nederlandse taal als 'bijzaak' en gaan we allemaal over op Engels.

Ik moest dit even kwijt!!